Logo ViệtID
Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội www.congdong.vietid.net
www.congdong.vietid.net là mạng xã hội thuần Việt được thiết lập nhằm mục đích cung cấp cho cộng đồng thành viên các dịch vụ lưu trữ, cung cấp, sử dụng, tìm kiếm, chia sẻ và trao đổi thông tin chủ yếu trong lĩnh vực văn hóa, xã hội và giải trí. Bao gồm dịch vụ chia sẻ thông tin, hình ảnh, video, link dẫn tin bài; tạo trang thông tin điện tử cá nhân, trò chuyện (chat) trực tuyến.

1. QUY ĐỊNH CHUNG

Thỏa thuận cung và sử dụng dịch vụ mạng xã hội www.congdong.vietid.net là những điều khoản hợp pháp đối với việc sử dụng các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với bản quy định này, cho dù bạn là Khách viếng thăm (những người chỉ xem các nội dung có trên hệ thống www.congdong.vietid.net) hay là Thành viên (những người đăng ký và sử dụng đầy đủ các dịch vụ). Thuật ngữ Người Sử Dụng được sử dụng trong văn bản này bao gồm cả Khách viếng thăm và Thành viên. Nội dung của văn bản này có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước khi chúng tôi cảm thấy nó không còn phù hợp. Bạn có trách nhiệm theo dõi thường xuyên các thông tin được đưa lên mạng để cập nhật những thay đổi mới nhất. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi được cập nhật đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo những quy định của bản quy định mới. Chúng tôi yêu cầu bất kỳ Người Sử Dụng nào khi sử dụng dịch vụ của www.congdong.vietid.net phải chấp nhập tất cả các Điều khoản và Điều kiện của bản quy định này/bản quy định mới nhất kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng dịch vụ mà không có bất kỳ giới hạn nào. Nếu bạn không chấp thuận những điều khoản này, bạn cần phải ngưng sử dụng các dịch vụ của Chúng tôi.

Quy định này cũng ghi rõ những điều khoản đối với việc sử dụng những thông tin, nội dung được gửi lên hệ thống www.congdong.vietid.net, bao gồm cả quyền, nghĩa vụ và giới hạn. Đi kèm với văn bản này là quy định về bảo mật thông tin cá nhân.

2. ĐIỀU KHOẢN ĐĂNG KÝ

Trong quá trình thực hiện việc đăng ký, Chúng tôi yêu cầu tất cả Người Sử Dụng cung cấp đầy đủ, trung thực, chính xác những thông tin dùng để đăng ký tài khoản của mình. Nếu phát hiện có thông tin không chính xác, thiếu trung thực, Chúng tôi có quyền tạm khóa hoặc đình chỉ việc sử dụng tài khoản của Người Sử Dụng mà không cần thông báo cho bạn cũng như không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào. Người Sử Dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm việc giữ quyền kiểm soát mật khẩu của mình, không sử dụng tài khoản của Người Sử Dụng khác cũng như không chia sẻ thông tin tài khoản của mình cho bất kỳ Người Sử Dụng nào. Trong bất cứ trường hợp nào, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả những hành động có liên quan đến việc sử dụng mật khẩu của mình trên hệ thống. Nếu bạn phát hiện những nghi vấn về việc sử dụng trái phép tài khoản của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Quy trình đăng ký thành viên của www.congdong.vietid.net như sau:

3. CÁC NỘI DUNG CẤM TRAO ĐỔI, CHIA SẺ TRÊN MẠNG XÃ HỘI www.congdong.vietid.net VÀ CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM

3.1. Các hành vi bị nghiêm cấm

3.2. Các nội dung cấm trao đổi, chia sẻ trên mạng xã hội www.congdong.vietid.net

4. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI www.congdong.vietid.net

4.1. Quyền lợi của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội:

4.2. Trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội:

5. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP (DOANH NGHIỆP THIẾT LẬP DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI www.congdong.vietid.net)

5.1. Quyền của Công ty Cổ phần VCCorp

5.2. Trách nhiệm của Công ty Cổ phần VCCorp

6. CƠ CHẾ XỬ LÝ ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN VI PHẠM QUY ĐỊNH THỎA THUẬN CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI www.congdong.vietid.net

6.1. Các hành vi vi phạm của Người Sử Dụng:

6.2. Quy trình tiếp nhận, xử lý các thông tin vi phạm:

6.3. Biện pháp xử lý đối với hành vi vi phạm:

a) Nguyên tắc

b) Các hình thức xử phạt:

7. CÁC RỦI RO KHI LƯU TRỮ, TRAO ĐỔI VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN TRÊN MẠNG

7.1. Lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin

7.2. An toàn trong lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin:

7.3. Cam kết về đăng ký và bảo mật tài khoản:

8. CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

8.1. Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các thành viên và www.congdong.vietid.net

8.2. Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các thành viên với tổ chức, cá nhân khác

9. THU THẬP, XỬ LÝ CÁC DỮ LIỆU THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG

9.1. Chúng tôi nhận được một số thông tin khác nhau về bạn, bao gồm:

9.2. Cách chúng tôi sử dụng thông tin nhận được:

Chúng tôi dùng thông tin tập hợp được trên www.congdong.vietid.net, dù đó là thông tin cá nhân, tập hợp hay kỹ thuật, đều nhằm mục đích điều hành và cải tiến website, tăng cường tiện ích cho Người Sử Dụng và phân phối các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

9.3. Thông tin của bạn có thể chia sẻ với ai.

Chúng tôi không tiết lộ cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn, thông tin về việc sử dụng www.congdong.vietid.net của bạn trừ những trường hợp sau: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy theo yêu cầu pháp lý của cơ quan Nhà nước: (a) tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp; (b) bảo vệ các quyền hay tài sản của các công ty đối tác; (c) ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc (d) bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hay công chúng.

9.4. Bạn có thể truy nhập, cập nhật và xoá thông tin của bạn như thế nào?

10. CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN, THÔNG TIN RIÊNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI

www.congdong.vietid.net có trách nhiệm bảo mật những thông tin mà người dùng cung cấp ngoại trừ các trường hợp được nêu trong bản thỏa thuận hoặc khi được sự cho phép của người dùng. www.congdong.vietid.net sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào của người dùng cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của người dùng trừ trường hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu/quyết định các cơ quan thực thi pháp luật để điều tra trong trường hợp người dùng vi phạm pháp luật, hoặc giải quyết những vấn đề có liên quan đến pháp luật.

11. BẢN QUYỀN NỘI DUNG TRÊN HỆ THỐNG www.congdong.vietid.net

www.congdong.vietid.net luôn cố gắng đảm bảo rằng tất cả nội dung trên trang web hoặc liên quan đến thương hiệu www.congdong.vietid.net đều hợp pháp. Bất kỳ hành vi xâm phạm đến bản quyền nào nếu bị phát hiện sẽ bị Ban quản trị gỡ bỏ khỏi trang web trong thời gian sớm nhất.

Chúng tôi tôn trọng các quy định về sở hữu trí tuệ, quyền tác giả của các bên liên quan và chúng tôi cũng mong muốn bạn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các nội dung này. Chúng tôi không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ trên trang web của mình. Vì vậy, khi chúng tôi phát hiện hoặc có cơ sở để cho rằng nội dung bạn đăng tải vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và/hoặc các trách nhiệm của Người Sử Dụng theo bản Thỏa thuận này, chúng tôi có quyền ngay lập tức gỡ bỏ nội dung đó trên www.congdong.vietid.net mà không cần thông báo cũng như chịu bất cứ trách nhiệm nào về việc gờ bỏ này. Tùy từng trường hợp chúng tôi sẽ quyết định việc tạm đình chỉ hay xóa bỏ tài khoản của bạn. Bạn hiểu và đồng ý rằng, đây là một hành động hoàn toàn hợp pháp và cần thiết của www.congdong.vietid.net để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của người khác trước những vi phạm do bạn thực hiện.

Mọi thành viên, khi sử dụng một trong các chức năng đăng tải, chia sẻ và trao đổi thông tin trên www.congdong.vietid.net, cần ý thức rằng những hành động của mình cần phải hoàn toàn phù hợp với quy định của Bộ luật dân sự; Luật sở hữu trí tuệ hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với nội dung mình đưa lên. Nếu bạn chắc chắn rằng một nội dung nào đó của bạn bị sao chép, vi phạm những quy định hiện hành về quyền tác giả, xin hãy vui lòng thông báo và cung cấp cho www.congdong.vietid.net những thông tin sau:

12. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA www.congdong.vietid.net

Chúng tôi giữ độc quyền trong việc cho phép hoặc không cho phép bạn sử dụng logo, khẩu hiệu, các nhãn hiệu, tên dịch vụ và các sản phẩm trí tuệ khác của www.congdong.vietid.net. Đồng nghĩa với điều này, bạn đồng ý không trưng bày, không tự ý sử dụng, không nhân danh www.congdong.vietid.net để truyền đạt, phân phối, chuyển nhượng... dưới bất kỳ hình thức nào các tài sản trí tuệ của www.congdong.vietid.net mà không được sự cho phép của chúng tôi.

13. ĐĂNG TẢI, CHIA SẺ NỘI DUNG CỦA THÀNH VIÊN

14. CÁC LIÊN KẾT

Trang web www.congdong.vietid.net có thể chứa những đường liên kết tới trang web của các bên thứ ba (không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát bởi www.congdong.vietid.net). Chúng tôi không có bất kỳ liên kết với những trang web này, do vậy chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, các quy định riêng với bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. www.congdong.vietid.net cũng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về các nghĩa vụ pháp lý của bạn (nếu có) phát sinh từ việc bạn sử dụng các trang web của bên thứ ba này. Do vậy, chúng tôi khuyến cáo bạn hãy thận trọng khi chấp nhận truy cập vào các trang web này và hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc kỹ các quy định chung và quy định riêng của mỗi trang web mà bạn ghé thăm.

15. CAM KẾT CỦA BẠN

Bạn cam kết KHÔNG khiếu nại www.congdong.vietid.net (bao gồm các chi nhánh, văn phòng đại diện, bộ phận quản lý, công nhân viên và các trung tâm) về tất cả các thiệt hại, trách nhiệm, tổn thất, hoặc các chi phí tới từ:

16. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM